LK GOOGLE PIXEL

Sắp xếp theo:

Vân tay pixel 3xl

150.000₫
Vân tay được thay thế là loại zin/tháo máy Đảm bảo chất lượng cho cho máy Hỗ trợ thay miễn phí Ngồi chờ và lấy ngay Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn.
Xem nhanh

Camera trước pixel 3

300.000₫
Camera thay thế là loại rin/tháo máy Hỗ trợ thay miễn phí Ngồi chờ và lấy ngay . Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn.
Xem nhanh

Camera sau pixel 3

300.000₫
Camera thay thế là loại rin/tháo máy Hỗ trợ thay miễn phí Ngồi chờ và lấy ngay . Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn.
Xem nhanh

Chân sạc pixel 3

300.000₫
Sau quá trình hoạt động thì chân sạc của máy quý khách gặp phải tình trạng sạc không vào pin hoặc không báo sạc khi cắm sạc,nếu máy của quý khách gặp phải các tình trạng tượng tự như trên Thì đã tới lúc thay thế chân sạc cho google pixel3 chân sạc thay thế là loại zin/tháo máy chân sạc bao gồm cả mic thoại Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn
Xem nhanh

Chân sạc pixel 2xl

300.000₫
Sau quá trình hoạt động thì chân sạc của máy quý khách gặp phải tình trạng sạc không vào pin hoặc không báo sạc khi cắm sạc,nếu máy của quý khách gặp phải các tình trạng tượng tự như trên Thì đã tới lúc thay thế chân sạc cho google pixel 2XL chân sạc thay thế là loại zin/tháo máy chân sạc bao gồm cả mic thoại Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn
Xem nhanh

Loa ngoài pixel 2xl

200.000₫
Loa ngoài được thay thế là loại zin/thao máy Đảm bảo chất lượng âm thanh của máy Hỗ trợ thay miễn phí Ngồi chờ và lấy ngay Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn.
Xem nhanh

Chân sạc pixel2

300.000₫
Sau quá trình hoạt động thì chân sạc của máy quý khách gặp phải tình trạng sạc không vào pin hoặc không báo sạc khi cắm sạc,nếu máy của quý khách gặp phải các tình trạng tượng tự như trên Thì đã tới lúc thay thế chân sạc cho google pixel2 chân sạc thay thế là loại zin/tháo máy chân sạc bao gồm cả mic thoại Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn
Xem nhanh

Camera pixel 2xl

200.000₫
Camera thay thế là loại rin/tháo máy Hỗ trợ thay miễn phí Ngồi chờ và lấy ngay . Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn.
Xem nhanh

Camera pixel2

200.000₫
Camera thay thế là loại rin/tháo máy Hỗ trợ thay miễn phí Ngồi chờ và lấy ngay . Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn.
Xem nhanh

Vân tay pixel2

300.000₫
Vân tay được thay thế là loại zin/tháo máy Đảm bảo chất lượng cho cho máy Hỗ trợ thay miễn phí Ngồi chờ và lấy ngay Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn.
Xem nhanh

Nắp lưng pixel 2xl

400.000₫
Nắp Lưng được thay thế là loại zin/tháo máy Đảm bảo chất lượng cho cho máy Hỗ trợ thay miễn phí Ngồi chờ và lấy ngay Quý khách có thể tự đặt và tự thay thế TẠI SHOPEE CỦA SHOP để có giá tốt hơn.
Xem nhanh